06
Thứ 5, 10

Cấu Trúc Bài Thi TOEIC Listenning - Phần 2

TOEIC Listening

Mục đích của kỳ thi TOEIC là phân loại khả năng của người học một cách chính xác nhất. Vì vậy trong mỗi phần đều mang một thông điệp riêng. Trong phần này sẽ có 30 câu hỏi nhằm kiểm tra trình độ ngữ pháp của các bạn.

I. Questions - Responses

Phần thi questions – responses trong bài thi TOEIC bao gồm 30 câu, trong mỗi câu sẽ có phần hỏi và 3 đáp án trả lời, nhiệm vụ của bạn là chọn ra đáp án trả lời nào chính xác nhất. Trong phần nghe này, câu hỏi đưa ra sẽ bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như địa điểm, sự kiện, thời gian, con người, các hoạt động, cảm xúc…

Cấu trúc bài thi TOEIC Listenning - Phần 2

II. Preparation

Một số dạng câu hỏi thường ra trong phần nghe này là:

 • Câu hỏi về hỏi thông tin - What: cái gì xảy ra, vật, điều gì
 • Câu hỏi về hỏi thông tin - Where: Nơi chốn
 • Câu hỏi về hỏi thông tin - When: Thời gian của sự việc, hiện tượng
 • Câu hỏi về hỏi thông tin - Why: Lý do
 • Câu hỏi về hỏi thông tin - Who: Ai đó, ai đang làm gì đó...
 • Câu hỏi về hỏi thông tin - How: Cách thức, thực hiện một việc như thế nào...
 • Alternative Questions: Câu hỏi lựa chọn: Cái này hay cái kia
 • Tag Questions: Câu hỏi đuôi
 • Indirect Questions: Câu hỏi gián tiếp
 • Negative Questions: Câu hỏi phủ định
 • Yes/No Questions: Có nhiều câu trả lời bằng gián tiếp chứ không phải lúc nào câu trả lời cũng bắt đầu với từ yes/no.

Các bạn cần nghe rõ câu hỏi để xác định xem câu hỏi đó thuộc dạng nào thì mới dễ dàng tìm ra câu trả lời phù hợp. Ví dụ: Why: yêu cầu 1 sự giải thích, When: câu trả lời về thời gian, Where: địa điểm,…

III. Taking the exam

Sau khi nghe câu hỏi xong, bạn cần nhận dạng chính xác câu hỏi để biết được dạng câu trả lời như thế nào. Phần nghe này yêu cầu chọn câu trả lời hợp lý nhất, nếu còn đang phân vân, hãy đánh dấu lại câu đó và tiếp tục nghe câu sau, bởi vì thời gian cho chúng ta suy nghĩ rất là ít.

 

Một số khó khăn trong trong ngữ pháp tiếng anh

IV. Tips

Cần ôn lại ngữ pháp liên quan đến dạng câu hỏi để chọn câu trả lời cho chính xác. Nhiều người hay gặp một số khó khăn khi câu hỏi có:

 • Câu hỏi đuôi.
 • Các câu hỏi what, where, when, why, who... Những câu hỏi dạng này cần câu trả lời logic.
 • Câu hỏi dạng trực tiếp yes/no nhưng có thể câu trả lời lại không trực tiếp.
 • Các từ phát âm gần giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.

Các bạn cần phải luyện nghe thường xuyên thì mới đạt được điểm cao trong phần thì này, trong qua trình nghe không có thời gian nghỉ, cho nên khi nghe xong cần phải đưa ra đáp án ngay, tránh làm ảnh hưởng tâm lý lên những câu sau.

Hy vọng qua bài viết Cấu trúc bài thi TOEIC Listenning trên các bạn đã nâng cao phần nào điểm số TOEIC của bản thân, từ đó thành công hơn!