27
Chủ nhật, 11

Bạn muốn lương $2000 - $3000 thì việc đó sẽ không khó nếu bạn xin làm việc vào một công ty nước ngoài. Nhưng bạn chưa thực sự tự tin với khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để ghi điểm với người phỏng vấn mặc dù bạn không tự tin với tiếng Anh của chính bản thân mình nhé.