19
thứ 7, 09

Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Trong Công Sở

Chủ Đề Công Sở

Trong môi trường làm việc hiện nay, các doanh nghiệp đã có sự hội nhập với các nước trên thế giới. Do đó, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy, người nước ngoài làm việc tại các công ty của Việt Nam. Chính điều này đã góp phần thúc đẩy môi trường công sở, trở nên chuyên nghiệp hơn theo hướng Tây hóa, cùng vì thế yếu tố ngoại ngữ là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, tiếng Anh là một vấn đề luôn là người Việt chúng ta e ngại, vậy làm sao để có thể trò chuyện với đồng nghiệp nước ngoài tự nhiên hơn? Hãy cùng tìm hiểu một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh, được sử dụng trong môi trường công sở, để giúp ích cho công việc của bạn nhé.

Hãy nhớ , để có thể giao tiếp tiếng Anh tốt, bạn cần phải rèn luyện thường xuyên để ghi nhớ và phản xạ tốt hơn nhé.

Mẫu câu chào hỏi trong công sở

Chắc chắn, đây là mẫu câu thường dùng nhất, bởi khi gặp một ai đó, bạn sẽ chào họ để thể hiện tính lịch sự và chuyên nghiệp trong môi trường công sở.

How do you do? My name is Ken Tanaka. Please call me Ken. 

- Xin chào. Tôi tên Ken Tanaka. Xin hãy gọi tôi là Ken. 

John Brown. I’m in production department. I supervise quality control. 

- John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng. 

This is Mr.Robison calling from World Trading Company. 

- Tôi là Robinson gọi từ công ty Thương Mại Thế Giới. 

I have had five years experience with a company as a saleman. 

- Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng. 

Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier. 

- Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green. 

I got a degree in Literature and took a course in typing. 

- Tôi có một văn bằng về văn học và đã học một khóa về đánh máy. 

I worked in the accounting section of a manufacturer of electrical products. 

- Tôi đã làm tại bộ phận kế toán của một xưởng sản xuất đồ điện. 

With my strong academic background, I am capable and competent. 

- Với nền tảng kiến thức vững chắc, tôi thấy mình có đủ năng lực và đủ khả năng cạnh tranh. 

Please call me Julia. 

- Xin hãy gọi tôi là Julia. 

She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days. 

- Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.

Mẫu câu về chào hỏi được sử dụng nhiều nhất trong môi trường công sở
Mẫu câu về chào hỏi được sử dụng nhiều nhất trong môi trường công sở

Mẫu câu hẹn gặp trong công sở

Đây là mẫu câu thường dùng, khi bạn giao tiếp với đồng nghiệp, những người thân thiết trong công ty, hoặc bạn cũng có thể sử dụng để giao tiếp với khác hàng.

I would like to meet you. 

- Tôi mong được gặp ông. 

I am glad to finally get hold of you. 

- Tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông. 

Shall we make it 2 o’clock? 

- Chúng ta hẹn gặp lúc 2 giờ được không? 

Is there any possibility we can move the meeting to Monday? 

- Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ hai được không? 

I’d like to speak to Mr. John Smith. 

- Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith. 

Let me confirm this. You are Mr.Yang of ABC Company, is that correct? 

- Xin cho tôi xác nhận một chút, ông là ông Yang của công ty ABC đúng không? 

Could you spell your name, please? 

- Ông có thể đánh vần tên mình được không? 

I’m afraid he is on another line. Would you mind holding? 

- Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không? 

May I leave the message? 

- Tôi có thể để lại tin nhắn không? 

I’m afraid he is not available now. 

- Tôi e rằng ông ấy không rảnh vào lúc này.

Mẫu câu khi thảo luận công việc 

Mẫu câu dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn, khi tham gia vào một cuộc họp nào đó, nhằm mục đích đưa ra phương án tốt nhất cho công việc.

Mẫu câu được dùng khi thảo luận, đưa ra ý kiến trong làm việc
Mẫu câu được dùng khi thảo luận, đưa ra ý kiến trong làm việc

Let’s get down to the business, shall we? 

- Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ? 

We’d like to discuss the price you quoted. 

- Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra. 

There’s something I'd like to talk to you. 

- Có vài điều tôi muốn nói với ông. 

Ms.Green, may I talk to you for a minute? 

- Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không? 

I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want. 

- Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn. 

We need more facts and more concrete informations. 

- Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn. 

Mẫu câu khi làm việc nhóm

Trong môi trường công sở, chắc chắn bạn sẽ phải thường xuyên làm việc nhóm khi có một dự án mới. Vì thế, những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh sau đây sẽ giúp bạn có thể tương tác tốt hơn với đồng nghiệp.

I’d like to introduce you to the new members of the project group. 

- Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án. 

I’m sorry, but I have another appointment. 

- Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác. 

That sounds great. 

- Nghe có vẻ tuyệt đấy. 

Can we talk a little bit about the project? 

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không?

Trên đây là một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng, mà bạn có thể sử dụng trong môi trường công sở. Hãy ghi chú lại, để sử dụng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho công việc nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể áp dụng những mẫu câu như thế này, vào trong dịch thuật tiếng Anh, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc chuyển thể nội dung của bài.