19
thứ 7, 09

Các Câu Nhờ Vả Trong Tiếng Anh

Kỹ Năng Nói Tiếng Anh

Trong giao tiếp, khi muốn nhờ ai đó chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy ngại và khó khăn trong việc sử dụng câu từ, đó là ở trường hợp sử dụng tiếng mẹ đẻ, còn đối với tiếng Anh sẽ như thế nào? Chắc hẳn mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt và trong việc phát âm. Vậy làm cách nào để có thể nhờ giúp đỡ bằng tiếng Anh tự tin hơn, để công việc trở nên suôn sẻ hơn?

Cách nhanh nhất khi muốn nhờ vả người khác bằng tiếng Anh, đó là hãy ghi nhớ các mẫu câu thông dụng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nhờ vả, từ chối hay đồng ý giúp đỡ người khác trong tiếng Anh, để có thể giao tiếp một cách lịch thiệp nhất nhé.

Khi cần nhờ ai đó làm gì cho bạn

Nắm rõ những mẫu câu này có thể giúp bạn nhiều trong tương lai
Nắm rõ những mẫu câu nhờ vả có thể giúp ích cho công việc của bạn

Nếu bạn có mối quan hệ rất thân hoặc việc được nhờ khá dễ dàng thì hãy dùng :

 • Hey, I need … (Này , tôi cần…)

Nếu trường hợp mới gặp lần đầu hay không thân thiết thì bạn có thể sử dụng những mẫu câu sau:

 • You don’t have …, do you ? (Bạn không phải…đúng không?)
 • Have you got…, by any chance (Anh có thể …không ?)
 • Could I borrow…? (Tôi có thể mượn…)

Trường hợp bạn muốn lịch sự hoặc nhờ một việc nào đó khó thì dùng :

 • You couldn’t , could you? (Anh không thể…đúng không?)
 • Do you think you could…? (Anh có nghĩ là anh có thể…)
 • I wonder if you could… (Tôi muốn hỏi anh có thể…)

Đối với những việc ở mức độ quá khó, cần sự trợ giúp của nhiều người, hãy dùng mẫu câu:

 • Would you mind …? (Anh có phiền)
 • If you could …, I’d be very grateful (Nếu anh có thể…, tôi sẽ rất biết ơn)

Khi muốn người khác vui vẻ nhận lời thì ta có thể dùng các thì sau:

 • Could you possibly …? ( Anh có thể…)
 • Do you think you could possibly…? (Anh có nghĩ là anh có thể…?)
 • I wonder if you could possibly… (Tôi muốn hỏi là anh có thể …)

Nhờ người không thân, hoặc bạn không nghe rõ lời đề nghị, hãy sử dụng mẫu câu sau khi giao tiếp:

 • Uh, excuse me… (ừm, xin lỗi…)
 • Pardon me… (Xin lỗi tôi nghe chưa rõ…)

Khi được người khác nhờ

Đừng ngại nhờ sự giúp đỡ từ người khác nhé
Đừng ngại khi cần sự giúp đỡ của một ai đó

Nếu ai đó nhờ bạn làm một việc gì đó, bạn có thể trả lời:

 • Ok (Được)
 • Sure (Chắc chắn rồi)
 • I’d be glad to (Rất sẵn sàng)
 • Yes,of course. (Vâng, tất nhiên rồi)

Nếu muốn từ chối một cách lịch sự và không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn, hãy sử dụng:

 • I’m sorry, but… (Tôi xin lỗi, nhưng…)
 • I’d like to, but… (Tôi muốn, nhưng…)
 • I’d really like to help you out, but… (Tôi rất muốn giúp anh, nhưng…)

Hãy tỏ ra lịch sự khi bạn từ chối yêu cầu. Người Mỹ thường đưa một cái cớ để tránh làm buồn lòng người nghe. Những cái cớ này được gọi lại “while lies” (những lời nói dối vô hại). Tất nhiên là chúng thật sự không hàm ý dối trá, nghiệm trọng hoặc mang tính rõ ràng. 

Chúc các bạn có thể giao tiếp tiếng Anh một cách thuận lợi, nhờ các câu nhờ vả trong tiếng Anh và cải thiện mối quan hệ của mình với mọi người. Các từ ở trên là cái khung của một câu bạn chỉ cần đặt những ý mà bạn muốn truyền đạt đến người nghe, hãy nhớ phải phù hợp nữa nhé.

Xem thêm một số câu hỗ trợ việc giao tiếp trong môi trường làm việc:Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong công sở